Thể lệ giờ vàng bảo hiểm tháng 01/2017

Giảm tới 5 triệu khi khách hàng tham gia bảo hiểm ô tô và 25% phí bảo hiểm bệnh hiểm nghèo trực tuyến trong chương trình Giờ vàng bảo hiểm ngày 06/01/2017 tại www.epti.vn

Giảm tới 5 triệu khi khách hàng tham gia bảo hiểm ô tô và 25% phí bảo hiểm bệnh hiểm nghèo trực tuyến trong chương trình Giờ vàng bảo hiểm ngày 06/01/2017 tại www.epti.vn

1. Phạm vi: trên toàn quốc với những khách hàng tham gia các chương trình bảo hiểm trực tuyến của Bảo Hiểm PTI.
2. Thông tin và phí bảo hiểm được công bố áp dụng tại www.epti.vn
3. Thời gian áp dụng: từ 9h00 đến 18h00 ngày 06/01/2017
4. Sản phẩm bảo hiểm áp dụng:
• Bảo hiểm vật chất xe ô tô – Vip AutoCare
• Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
5. Mức ưu đãi
• Với 50 đơn bảo hiểm ô tô trực tuyến đầu tiên được hoàn thành trên trang.
- Giảm 5 triệu với xe  tham gia có phí bảo hiểm lớn hơn hoặc bằng 22 triệu/ xe.
- Giảm 4 triệu với xe  tham gia có phí bảo hiểm lớn hơn hoặc bằng 17 triệu/ xe
- Giảm 3 triệu với xe  tham gia có phí bảo hiểm lớn hơn hoặc bằng 13 triệu/ xe
Chương trình sẽ kết thúc khi số lượng ưu đãi được áp dụng hết hoặc hết thời gian của chương trình.Ưu tiên theo thứ tự thời gian hoàn thành đơn hàng và thanh toán online trên webiste
• Với các đơn bảo hiểm bệnh hiểm nghèo: giảm 25% phí bảo hiểm.
 


Lưu ý:
- Phí bảo hiểm đã bao gồm 10% VAT
- Áp dụng với xe ô tô lần đầu tham gia bảo hiểm PTI
- Các giao dịch phát sinh và thanh toán từ  9h00 đến 18h00 ngày 06/01/2017.
- Khi tham gia chương trình Giờ Vàng Bảo Hiểm tháng 11 sẽ không tham gia các chương trình khuyến mại nào khác đang áp dụng trên trang
- Mức ưu đãi chỉ áp dụng cho các đơn hàng bảo hiểm thanh toán trực tuyến trên website www.epti.vn
- Chương trình sẽ kết thúc khi lượng voucher được sử dụng hết hoặc hết thời gian diễn ra chương trình.