Thể lệ chương trình giờ vàng bảo hiểm tháng 10

Phạm vi: trên toàn quốc với những khách hàng tham gia các chương trình bảo hiểm trên website bán hàng trực tuyến của Bảo Hiểm PTI

1. Phạm vi: trên toàn quốc với những khách hàng tham gia các chương trình bảo hiểm trên website bán hàng trực tuyến của Bảo Hiểm PTI
2. Thời gian áp dụng: từ 9h00 đến 21h00 ngày 9/10/2015
3. Sản phẩm bảo hiểm áp dụng

Bảo hiểm vật chất xe ô tô. Tham khảo sản phẩm Vip AutoCare - Bảo hiểm ô tô toàn diện
Bảo hiểm du lịch trong nước và quốc tế. Tham khảo sản phẩm Bảo hiểm du lịch quốc tế
Bảo hiểm nhà – Tham khảo sản phẩm - PTI Home Care

4. Mức ưu đãi trong chương trình Giờ Vàng Bảo Hiểm
- Bảo hiểm vật chất toàn diện ô tô: áp dụng cho 100 khách hàng đầu tiên với các phần quà cụ thể:

 Mức phí bảo hiểm từ trị giá từ 8 triệu đến 12 triệu/ xe: được nhận 1 quà tặng 1 chuyến nghỉ dưỡng  trong nước trị giá 2 triệu
 Mức phí bảo hiểm trên 12 triệu/xe:  được nhận 1 quà tặng là 1 chuyến nghỉ dưỡng trị giá 4 triệu
 Mức phí bảo hiểm lớn hơn 20 triệu/ xe: được nhận quà tặng là1 chuyến nghỉ dưỡng  trị giá 6 triệu
- Bảo hiểm du lịch và bảo hiểm nhà:  giảm giá 40%

Lưu ý:
  • Mức phí trên đã bao gồm 10% VAT
  • Các giao dịch phát sinh và thanh toán từ  9h00 đến 21h00 ngày 9/10/2015 hoặc khi số lượng phiếu giảm theo chương trình đã hết
  • Với các đơn bảo hiểm khi thanh toán thanh toán thành công bằng thẻ Visa sẽ được giảm phí thêm 500.000 VNĐ theo chương trình hợp tác giữa Visa và PTI
  • Khi tham gia chương trình giảm giá thì biển số xe sẽ không được thay đổi.
  • Mã giảm giá của Bảo hiểm du lịch (nội địa và quốc tế) và bảo hiểm nhà sẽ được xuất trực tiếp vào bước 2 của quy trình tính giá và được trừ trực tiếp vào giá trị của đơn bảo hiểm
  •  Quà tặng dành cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm Vật chất xe ô tô sẽ được chuyển cho khách hàng sau khi PTI tiến hành kiểm tra xe và cấp đơn bảo hiểm. Quà tặng có thể quy đổi bằng tiền mặt với giá trị tương đương.
BẢO HIỂM PTI