Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam muốn bán 3 triệu cổ phiếu PGI, không còn là cổ đông lớn của Bảo hiểm Petrolimex

Ước tính Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam thu về gần 50 tỉ đồng sau khi thoái vốn tại Bảo hiểm Petrolimex.

Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Mã: VNR) vừa công bố đăng kí bán 3 triệu cổ phiếu PGI của Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex.

Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam hiện đang là cổ lớn nắm giữ 6,2 triệu cổ phiếu cổ phiếu của Bảo hiểm Petrolimex, tương đương tỉ lệ 7% vốn điều lệ. Được biết, Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam cũng là tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT Nguyễn Mạnh Linh, trong đó ông Linh giữ vị trí Phó Tổng giám đốc tại Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam. Cá nhân Ông Linh đang không nắm giữ cổ phần tại cả hai tổ chức này.

Với mức giá hiện tại của cổ phiếu PGI khoảng 16.300 đồng/cp, ước tính Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam có thể thu về gần 50 tỉ đồng sau khi thực hiện giao dịch này. Đồng thời, Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam chỉ còn nắm giữ hơn 3,2 triệu cổ phiếu PGI tương đương tỉ lệ 3,64%, không còn là cổ đông lớn của Bảo hiểm Petrolimex. 

Như vậy, nếu Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam thoái vốn thành công, Bảo hiểm Petrolimex chỉ còn 3 cổ đông lớn, nắm giữ gần 70% vốn điều lệ. Trong đó Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là cổ đông lớn nhất nắm giữ 40,95% vốn điều lệ, Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Fire and Marine (20%) và Vietcombank (8,03%). 

 Thông tin thêm, trong khoảng thời gian từ tháng 8 -12/2018, Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam đã 4 lần đăng kí bán cổ phiếu PGI với khối lượng mỗi lần là 1 triệu đơn vị. Nhưng tổ chức này chỉ bán được khoảng 8.200 cổ phần trong tháng 12/2018.