Sức ép gia tăng đối với các công ty tái bảo hiểm

Sức ép gia tăng đối với các công ty tái bảo hiểm

Cuối tháng 5 vừa qua, công ty môi giới bảo hiểm AON đã ấn hành báo cáo “Tổng hợp về tái bảo hiểm đến hết 31/12/2021”. Báo cáo đã tổng hợp thông tin của nhóm 22 công ty bảo hiểm/tái bảo hiểm chiếm hơn 50% doanh thu phí tái bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ trên thế giới. Một số cái tên lớn có thể kể đến như Swiss Re, Munich Re, Alleghany, Arch, Argo hay Hannover Re…. Nhìn chung sức ép vẫn gia tăng đối với các công ty tái bảo hiểm trong thời gian tới.

Năm 2022 đã khởi đầu không mấy suôn sẻ đối với lĩnh vực tái bảo hiểm toàn cầu khi tổn thất lớn vẫn tiếp tục xảy ra. Cuộc xung đột Nga – Ukraine đã tạo ra tiềm ẩn cho những tổn thất được bảo hiểm xảy ra trên quy mô lớn, cũng như làm trầm trọng thêm sức ép lạm phát.

Ông Mike Van Slooten, người đứng đầu bộ phận tình báo kinh doanh của AON, cho biết, “Các ngân hàng trung ương đang tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến để đối phó với mối đe dọa lạm phát, còn các khoản lỗ hạch toán theo giá thị trường của chứng khoán có thu nhập cố định đã ảnh hưởng nặng nề đến lợi nhuận đầu tư và giá trị sổ sách trong quý 1. Sự phát triển trên của thị trường sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiệu quả của lĩnh vực tái bảo hiểm trong năm 2022.” Đại diện AON cũng xác nhận sức ép về lợi nhuận, cùng với những bất ổn đang diễn ra xung quanh tác động của biến đổi khí hậu, hiện đang hạn chế “khẩu vị” nhận tái bảo hiểm rủi ro thảm họa tài sản trong một số trường hợp.

Hiệu quả đầu tư quý 1/2022 giảm sút

Các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm đã được thể hiện rõ trong kết quả của báo cáo của AON trong quý 1/2022. Hiệu quả kinh doanh bảo hiểm tốt (với tỷ lệ trung bình: 92,8%), nhưng lợi nhuận đầu tư bị suy giảm do các khoản lỗ chưa thực hiện đối với trái phiếu và thị trường chứng khoán yếu kém. Điều này ảnh hưởng đến cả tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và giá trị sổ sách được báo cáo.

Nhiều điểm sáng trong kết quả tài chính năm 2021

Báo cáo của AON cho thấy nhóm 22 công ty bảo hiểm/tái bảo hiểm đã đạt được tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 10,9% trong năm 2021, đây là kết quả tốt nhất kể từ năm 2014. Lợi nhuận đầu tư đã mang lại nhiều động lực, với cổ phiếu và các tài sản thay thế khác hoạt động mạnh mẽ trong năm. Về khía cạnh kinh doanh bảo hiểm, tác động liên quan đến đại dịch đã giảm bớt, cho thấy những lợi ích của việc tăng lãi suất kép và thắt chặt các điều khoản và điều kiện, mặc dù vẫn có nhiều tổn thất do thiên tai trên mức trung bình.

Tổng nguồn vốn của nhóm 22 công ty tính đến 31/12/2021

“Đây là những kết quả tốt, xét trên mức độ diễn biến của thảm họa thiên nhiên trong năm 2021, nhưng 5 năm qua là một thách thức về khía cạnh lợi nhuận. Kết quả đã khác đi trong giai đoạn này và những thay đổi gần đây về khẩu vị rủi ro bảo hiểm phản ánh nỗ lực quản lý mức độ biến động trong một môi trường rủi ro rất phức tạp”, ông Van Slooten cho biết.

Thảm hoạ thiên nhiên tiếp tục gây tổn thất lớn

Theo dữ liệu của AON, năm 2021 là năm hao tiền tốn của đứng hàng thứ 4 từ trước đến nay đối với tổn thất được bảo hiểm do thảm họa thiên nhiên. Tổn thất thực tế mà nhóm 22 công ty báo cáo gần như tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước lên 17,0 tỷ USD, đóng góp 8,4% vào tỷ lệ kết hợp chung. Tỷ lệ bồi thường thực tế trung bình trong 5 năm qua đối với thảm họa thiên nhiên là 8,3%.

Tác động của COVID-19 đã suy giảm

Tác động của đại dịch đã giảm nhiều đối với lĩnh vực bảo hiểm tài sản và trách nhiệm trong năm 2021, nhưng các tổn thất tử vong tiếp tục làm suy yếu hiệu quả mang tính kỹ thuật của lĩnh vực tái bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe. Các tổn thất ròng mới phát sinh trong năm 2021 lên tới 4,4 tỷ USD trong nhóm 22 công ty, được phân bổ cho bảo hiểm tài sản và trách nhiệm là 0,9 tỷ USD và 3,5 tỷ USD cho bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe.

Những nét nổi bật chính về kết quả của nhóm 22 công ty trong năm 2021:

  • Tổng doanh thu phí tăng 15% lên 339 tỷ USD.
  • Doanh thu phí bảo hiểm tài sản và trách nhiệm (P&C) tăng 18% lên 265 tỷ USD, trong đó bảo hiểm gốc đạt 131 tỷ USD (+ 20%) và nhận tái bảo hiểm đạt 134 tỷ USD (+ 16%).
  • Tỷ lệ kết hợp ròng của bảo hiểm tài sản và trách nhiệm đã được cải thiện giảm từ 103,3% xuống 96,2% trong năm 2020, phản ánh tác động ít hơn nhiều của các tổn thất liên quan đến COVID-19. Lợi nhuận kinh doanh nghiệp vụ đạt 7,6 tỷ USD trước thuế.
  • Doanh thu phí trong lĩnh vực tái bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe (L&H) không thay đổi ở mức 54 tỷ USD. Phân khúc này đã làm phát sinh thêm nhiều tổn thất đáng kể liên quan đến đại dịch đối với các công ty tái bảo hiểm tổng hợp, phần lớn liên quan đến tỷ lệ tử vong quá mức.
  • Tổng lợi nhuận đầu tư được thông báo qua báo cáo thu nhập tăng 20% lên 33,0 tỷ USD trước thuế, tương ứng với mức lợi nhuận 3,7% trên gần 0,9 nghìn tỷ USD tiền mặt và các khoản đầu tư.
  • Tổng nguồn vốn tăng 1% lên 273 tỷ USD, trong đó vốn chủ sở hữu là 211 tỷ USD (cố định) và nợ phải trả là 62 tỷ USD (+ 6%). Mức độ an toàn về vốn vẫn tốt theo các mô hình vốn của cơ quan quản lý và xếp hạng tín nhiệm.

     (Theo Aon’s Reinsurance Aggregate 5/2022)