Quyết định số 88/QĐ-PTI-HĐQT Bổ nhiệm Ông Đoàn Kiên giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PTI