Quyết định số 70/QĐ-PTI-HĐQT về việc bổ nhiệm lại Bà Cao Thu Hiền giữ chức vụ Kế toán trưởng PTI