Quyết định số 68/QĐ-PTI-HĐQT về việc bổ nhiệm lại Ông Bùi Xuân Thu giữ chức vụ Tổng giám đốc PTI