Quyết định số 31/QĐ-PTI-HĐQT Bổ nhiệm lại Ông Cao Bá Huy Phó Tổng giám đốc PTI