Quyết định 40/QĐ-PTI-HĐQT Bổ nhiệm lại Ông Đoàn Kiên giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PTI