Quyết định 39/QĐ-PTI-HĐQT Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Kim Lân giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PTI