Quyết đinh 37/QĐ-PTI-HĐQT Bổ nhiệm Ông Cao Bá Huy giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc PTI