Quyết đinh 35/QĐ-PTI-HĐQT Bổ nhiệm Ông Vũ Chí Huy giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc PTI