Quyết định 28/QĐ-PTI-HĐQT Bổ nhiệm lại ông Bùi Xuân Thu giữ chức vụ Tổng Giám đốc PTI