Quyết định 18/QĐ-PTI-HĐQT Bổ nhiệm lại ông Cao Bá Huy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PTI