PTI Vũng Tàu chính thức ra mắt

Ngày 14/7/2015, PTI chính thức ra mắt PTI Vũng Tàu tại trụ sở chính của PTI Vũng Tàu. Đây là công ty thành viên thứ 35 của PTI trên toàn quốc.

Ngày 14/7/2015, PTI chính thức ra mắt PTI Vũng Tàu tại trụ sở chính của PTI Vũng Tàu. Đây là công ty thành viên thứ 35 của PTI trên toàn quốc.
   

Ông Huỳnh Việt Khoa - Phó Tổng Giám đốc PTI lên gỡ băng chính thức khai trương PTI Vũng Tàu

 
Ông Đỗ Lê Minh Quân - Giám đốc PTI Vũng Tàu nhận quyết định và hoa chúc mừng từ lãnh đạo Tổng Công ty và quan khách