PTI trao tặng phòng học ngoại ngữ đa năng cho Học viện tài chính