PTI tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 20 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hà Nội. Đại hội có sự tham gia của 130 Đảng viên đại diện cho 258 Đảng viên của 30 chi bộ trực thuộc Đảng bộ PTI trên toàn quốc.

Đến tham dự đại hội có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Đại điện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 3 - Cơ quan Ủy ban kiểm tra, đồng chí Chu Quang Hào - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, đồng chí Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, chủ tịch HĐQT PTI.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của đảng và Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, Lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện Lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ 2015-2020, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, cùng với sự nỗ lực to lớn, tinh thần đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn trong nhiệm kỳ IV, Đảng ủy PTI đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội đặt ra cho cả nhiệm kỳ: Toàn Đảng bộ đã đoàn kết, đồng lòng, giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp “Trung thành, tận tụy, tiên phong” của Đảng bộ; kế hoạch phát triển Đảng viên mới đã đáp ứng phương châm “Trẻ hoá và tri thức hoá đội ngũ”; lãnh đạo hoạt động kinh doanh của Tổng công ty ngày càng phát triển, tạo đà cho những năm kế tiếp; thương hiệu của PTI được củng cố, có uy tín cao; đội ngũ cán bộ được tăng cường và nhanh chóng trưởng thành, mạng lưới hoạt động ổn định, vững chắc; thu nhập đời sống của cán bộ, đảng viên ngày càng được cải thiện.

Đại hội cũng đã bầu ra BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm những đồng chí có đủ đức, đủ tài, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, có uy tín trong Đảng, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí Bùi Xuân Thu – Tổng giám đốc đã tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng bộ với tỉ lệ phiếu bầu cao nhất là 100%. Đồng chí Lưu Phương Lan – Phó Tổng giám đốc được bầu vào vị trí Phó Bí thư, đồng chí Trần Bích Hợp – Giữ vị trí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Trong nhiệm kỳ mới, 2020–2025, Đảng bộ sẽ tập trung tăng cường xây dựng Đảng và các tổ chức Chính trị Xã hội trong sạch, vững mạnh; Không ngừng đổi mới, sáng tạo, đột phá trong tư duy và cách làm; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; quyết tâm triển khai thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển của PTI trong giai đoạn mới.  Nâng cao năng lực lãnh đạo, và sức chiến đấu của Đảng để lãnh đạo PTI kinh doanh “Hiệu quả - Tăng trưởng - Phát triển bền vững”, đưa PTI trở thành Tập đoàn tài chính cá nhân dẫn đầu thị trường.
 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN