PTI tổ chức lễ chi trả tiền bồi thường bảo hiểm Bảo An Tín Dụng

PTI tổ chức lễ chi trả tiền bồi thường bảo hiểm tín dụng tại đơn vị kinh doanh MSB

PTI đã thực hiện chi trả bồi thường Bảo hiểm Bảo An Tín Dụng cho các khách hàng vay vốn tại MSB không may xảy ra rủi ro tử vong, giúp người nhà của khách hàng giảm được gánh nặng trả nợ cho khoản vay tại ngân hàng. 
Tại lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm có Đại diện người nhà khách hàng và Đại diện đơn vị kinh doanh MSB đã cùng có mặt để nhận số tiền bồi thường. PTI thay mặt người được bảo hiểm chi trả để tất toán toàn bộ dư nợ của người được bảo hiểm tại MSB.

Để đảm bảo người được bảo hiểm nhận đủ số tiền bồi thường, PTI cùng MSB sẽ tổ chức Lễ chi trả quyền lợi cho khách hàng đến hết tháng 11 năm 2023 cụ thể tại : MSB Vĩnh Phước, MSB Cần Thơ, MSB Phố Huế, MSB Thoại Sơn, MSB Quảng Ninh, MSB Tri Tôn, MSB Tân Châu với số tiền được chi trả nhiều nhất lên đến gần 250 triệu đồng.