PTI THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ TRONG BÁN HÀNG & CUNG ỨNG DỊCH VỤ

       Thực hiện Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Căn cứ Công văn số 2999/TCT-DNL ngày 03/08/2018 về việc hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử.
 

         
           Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hình thức hóa đơn giấy. Cụ thể như sau:

1. 
Thời gian phát hành Hóa đơn điện tử: Hóa đơn điện tử được phát hành thay thế cho hóa đơn giấy kể từ 01/04/2019;

2. 
Tính pháp lý của Hóa đơn điện tử: Hóa đơn điện tử có đầy đủ tính pháp lý được Bộ tài chính và Tổng cục Thuế công nhận và cho phép sử dụng thay thế hóa đơn giấy

3. 
Tiện ích dịch vụ Hóa đơn điện tử: thuận tiện và nhanh chóng trong giao dịch, đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin, lưu trữ cũng như tra cứu hóa đơn được dễ dàng.

4. 
Hình thức áp dụng:
  • Khi triển khai hóa đơn điện tử, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện sẽ không trả hóa đơn giấy cho quý khách hàng như trước đây;
  • Khi có nhu cầu tra cứu hóa đơn, Quý khách hàng có thể xem, tải hóa đơn tại địa chỉ website: https://hoadon.pti.com.vn với mã tra cứu được gửi đến địa chỉ email đã được Quý khách hàng đăng ký;
  • Trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu nhận chứng từ giấy, Quý khách vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi để được cung cấp hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử theo đúng quy định;
  • Để được hỗ trợ giải quyết 0243.772.4466. Sau 02 ngày làm việc kể từ khi đóng phí, nếu Quý khách hàng chưa tra cứu/nhận được hóa đơn điện tử của hợp đồng bảo hiểm đã đóng phí, Quý khách vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi theo số điện thoại.
5. Thời gian triển khai dự kiến
  • Từ 01/04/2019 triển khai tại các đơn vị: PTI Thăng Long, PTI Sài Gòn, PTI Thời Đại Số
  • Dự kiến 01/06  triển khai đồng loạt trên tất cả các đơn vị thành viên của PTI
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN - PTI