PTI thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ - VNdirect mã CK PTI