PTI thành lập đơn vị thứ 37 trên hệ thống

Hải Phòng, ngày 22/4/2016, PTI đã tổ chức khai trương PTI Hải Đăng, nâng tổng số công ty thành viên của PTI lên thành 37 đơn vị trên toàn quốc. Đây cũng là đơn vị kinh doanh thứ 2 của PTI tại Tp. Hải Phòng.

Việc mở rộng quy mô hoạt động tại một số địa bàn mới như Nam Định, Hải Phòng, Hà Nội, Hòa Bình…trong thời gian gần đây cho thấy những nỗ lực không ngừng của PTI trong việc phát triển hệ thống, gia tăng các tiện ích qua đó đem lại sự thuận tiện tối đa cho khách hàng.

PTI Hải Đăng được thành lập nhằm tăng khả năng khả năng phục vụ khách hàng tại địa bàn thành phố Hải Phòng, đồng thời cùng với PTI Hải Phòng đẩy mạnh các sản phẩm mũi nhọn của PTI như sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hải...