PTI nhận đánh giá tín nhiệm tích cực 5 năm liên tiếp

AM Best tiếp tục xếp hạng Tín nhiệm tài chính B++ (Tốt) và xếp hạng tín dụng dài hạn bbb (Tốt) cho Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) trong năm 2024. Ngoài ra, AM Best lần đầu xếp hạng PTI aa.VN mức đánh giá cao nhất theo Quy chiếu Quốc gia của các doanh nghiệp Bảo hiểm Việt Nam với triển vọng duy trì ổn định.

Kết quả đánh giá trên được đánh giá 1 cách toàn diên trên nhiều khía cạnh của doanh nghiệp và phản ánh năng lực tài chính của PTI mà AM Best đánh giá là Tốt cũng như kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm, nhận diện doanh nghiệp và quản trị rủi ro phù hợp với quy mô. AM Best đánh giá năng lực tài chính của PTI tiếp tục duy trì ở mức tốt nhất trong trung hạn.

Kết quả kinh doanh của PTI trong năm 2023 đã đạt được nhiều tín hiệu khả quan: Vốn chủ sở hữu của PTI đã nhanh chóng phục hồi trong 3 Quý đầu năm 2023 về ngưỡng 2.100 tỷ VND trước khi xảy ra đại dịch. PTI đã có lợi nhuận sau 3 quý 2023 từ lợi nhuận tài chính cũng như các biện pháp kiểm soát với 2 nghiệp vụ chính là Xe Cơ giới và Con người.

Đại diện PTI chia sẻ, mức xếp hạng B++ tiếp tục là sự ghi nhận đối với những nỗ lực thay đổi và kiện toàn lớn trong công tác quản trị hệ thống, quản trị rủi ro và tiếp tục duy trì ổn định các kênh khai thác hiện tại của PTI. Với kết quả này, PTI một lần nữa khẳng định năng lực tài chính và khả năng phát triển bền vững đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường tài chính quốc tế.

PTI hiện là doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, trong đó đứng đầu về thị phần bảo hiểm xe cơ giới và đứng thứ hai về bảo hiểm con người.

Với 25 năm ra đời và phát triển, PTI hiện là một trong 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất tại Việt Nam. Từ năm 2022, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) thoái vốn thành công toàn bộ khỏi PTI và PTI trở thành công ty Cổ phần bảo hiểm tư nhân trong đó nhóm cổ đông đều là các định chế tài chính, bảo hiểm uy tín như Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT, Công ty bảo hiểm DB và Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare).