PTI nhận bằng khen của Bộ Công thương

​Ngày 12/6/2015, tại cuộc họp lần thứ nhất của ban tổ chức chương trình Ngày mua sắm trực tuyến 2015, đại diện Bộ công thương đã trao bằng khen cho ho 7 tập thể và 11 cá nhân đã tham gia tích cực vào chương trình “Ngày mua sắm trực tuyến 2014”.

Ngày 12/6/2015,  tại cuộc họp lần thứ nhất của ban tổ chức chương trình Ngày mua sắm trực tuyến 2015, đại diện Bộ công thương đã trao bằng khen cho ho 7 tập thể và 11 cá nhân đã tham gia tích cực vào chương trình “Ngày mua sắm trực tuyến 2014”.  PTI là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất tham gia vào chương trình này. 

“Ngày mua sắm trực tuyến 2014” đã đạt được những thành công bất ngờ, vượt sự mong đợi của Ban tổ chức. Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp thuộc nhiều ngành hàng với 3.226 sản phẩm, dịch vụ.

Đặc biệt, thống kê của Ban tổ chức được tổng hợp từ 250/1.000 doanh nghiệp tham gia “Ngày mua sắm trực tuyến 2014” ho thấy, trong ngày 5/12/2014, tổng giá trị hàng hóa của các doanh nghiệp tham gia ước đạt 154 tỷ đồng, tăng 2,58 lần so với ngày trung bình trong năm; và tổng số đơn hàng là gần161.000 đơn, tăng trên 3,18 lần so với ngày trung bình.

Trước những thành công của Ngày mua sắm trực tuyến 2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương về kế hoạch triển khai chương trình Ngày mua sắm trực tuyến thường niên giai đoạn 2015 - 2020 và giao Bộ này chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm phù hợp với Chương trình phát triển TMĐT quốc gia đã được phê duyệt. Dự kiến, ngày mua sắm trực tuyến 2015 sẽ diễn ra vào ngày 4/12/2015.​Ông Nguyễn Thanh Hưng, Tổng thư ký Hiệp hội TMĐT Việt Nam (ngoài cùng bên trái) trao Bằng khen của Bộ Công Thương cho các cá nhân tham gia tích cực vào "Ngày mua sắm trực tuyến 2014".