PTI Nam Sông Hồng thông báo mất ấn chỉ ngày 31.08.2021