PTI đặt mục tiêu đạt 6.600 tỷ đồng năm 2021

Hà Nội, ngày 29/04/2021, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội có sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 72,721,247 cổ phần, chiếm 92% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2020 của Ban điều hành PTI, đồng thời thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Kế hoạch kinh doanh năm 2021; Phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và năm 2021; Báo cáo hoạt động 2020, mục tiêu, phương hướng năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020;  Sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội cũng thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và bầu ông Ha Chan Ho sẽ là thành viên Hội đồng quản trị, thay thế cho ông Park Suk Gon.

Năm 2020, được xem là một năm thách thức cho toàn ngành bảo hiểm Việt Nam do những tác động nghiêm trọng và khó lường của dịch bệnh. Tuy nhiên, vượt qua được những khó khăn, PTI vẫn đạt kinh doanh ấn tượng: Doanh thu đạt 6.045 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 305 tỷ đồng, hoàn thành 190% kế hoạch, tăng trưởng 200% so với năm 2020.

Trong năm 2021, PTI đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm đạt 6.600 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với 2020. Hai nghiệp vụ bán lẻ trọng tâm là bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người vẫn tiếp tục được quan tâm, trong đó, mục tiêu tăng trưởng của bảo hiểm xe cơ giới là 10% và bảo hiểm con người 14%. Để đạt được các mục tiêu quan trọng này, PTI tập trung đem lại những trải nghiệm tiện ích cho khách hàng thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại. Những ứng dụng này sẽ được triển khai trên tất cả các “điểm chạm” trong hành trình trải nghiệm của khách hàng, từ khi mua hàng (mua online bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, sản phẩm được đóng gói theo nhu cầu riêng biệt) đến việc giải quyết bồi thường (giám định và bồi thường đơn giản và minh bạch hóa bằng công nghệ).

Phát biểu tại Đại hội, ông Chu Quang Hào – Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhấn mạnh Vnpost sẽ tiếp tục đồng hành và hợp tác chặt chẽ với PTI. Mặc dù theo quy định của Chính phủ, Vnpost sẽ thoái vốn khỏi PTI, nhưng chắc chắn điều này không ảnh hưởng gì đến quá trình hợp tác giữa hai bên. Ông Hào cũng yêu cầu PTI và Vnpost cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác để tận dụng thế mạnh của 2 bên, đặc biệt là tận dụng được xu hướng công nghệ mới trên thị trường.

Định hướng phát triển tới năm 2025, PTI sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển công nghệ, ưu tiên ứng dụng vào quy trình giám định bồi thường, tạo sự khác biệt về chất lượng dịch vụ so với các đối thủ khác. Hiện tại, PTI là doanh nghiệp bảo hiểm đứng thứ 3 trên thị trường, trong đó đứng đầu về nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới và đứng thứ 2 về nghiêp vụ bảo hiểm con người. Ngoài ra, PTI cũng là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm tiên phong áp dụng công nghệ 4.0 vào cải thiện chất lượng dịch vụ.
 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN