PTI có mạng lưới giám định viên và đại lý lên đến hơn 10.000 người

Để tạo sự khác biệt, PTI thực hiện nhiều cải tiến trong dịch vụ như đưa vào sử dụng website truy vấn, giải quyết bảo hiểm bồi thường xe cơ giới. Đơn vị này cũng triển khai dịch vụ cứu hộ xe miễn phí ngoài phạm vi bảo hiểm, cam kết có mặt tại hiện trường trong vòng 30 phút để hỗ trợ khách hàng.
 


Trong những năm đầu tiên, doanh thu của PTI chỉ đạt hơn 100 tỷ đồng. Bằng sự nỗ lực và chiến lược phát triển đúng đắn, PTI cán đích doanh thu 1.000 tỷ đồng vào năm 2011 và tăng gấp đôi, đạt 2.000 tỷ đồng vào năm 2015. 

Hai năm sau, doanh thu toàn công ty đã vượt mức 3.000 tỷ đồng và chiếm 8% thị phần toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. 

Sau 20 năm nỗ lực, với mức trả cổ tức 12%, PTI trở thành doanh nghiệp thuộc top đầu trong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm trực tuyến tại Việt Nam.

Liên tục mở rộng chi nhánh, PTI đã có 52 đơn vị thành viên, hơn 100 văn phòng giao dịch, bảo lãnh thanh toán trên 1000 gara liên kết, hơn 2.000 cán bộ nhân viên, 10.800 điểm bưu cục, bưu điện và gần 10.000 giám định viên, đại lý phân phối viên trên toàn quốc. Song song với việc mở rộng quy mô, PTI luôn cam kết chú trọng mang đến cho khách hàng các dịch vụ chuẩn mực hàng đầu.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN - PTI