PTI bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc mới

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) mới đây đã ra quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Lân – Giám đốc Khối Phát triển Mạng lưới - giữ chức vụ Tổng giám đốc thay cho ông Bùi Xuân Thu.

Ông Nguyễn Kim Lân sẽ chính thức giữ chức vụ Tổng giám đốc PTI kể từ ngày được Bộ Tài chính chấp thuận. Trong thời gian chờ, ông Lân sẽ điều hành PTI với chức danh Quyền Tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Kim Lân gia nhập PTI từ những ngày đầu thành lập. Với 24 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, ông từng đảm nhận chức vụ Giám đốc PTI Thăng Long trước khi trở thành Phó tổng giám đốc PTI vào năm 2018.

Ông Nguyễn Kim Lân và Chủ tịch Phạm Minh Hương

Bên cạnh nghị quyết thay đổi Tổng giám đốc, PTI cũng có sự thay đổi ở các vị trí quan trọng. Bà Lưu Phương Lan – Giám đốc Điều hành Khối Kinh doanh bảo hiểm thương mại được bổ nhiệm vào vị trí thành viên Ban lãnh đạo Quản trị chiến lược (EXCO) phụ trách nghiệp vụ bảo hiểm. Ông Đỗ Quang Khánh – Giám đốc Quản trị hoạt động vào vị trí thành viên Ban lãnh đạo Quản trị chiến lược (EXCO) phụ trách kiểm soát nghiệp vụ.

PTI cũng ban hành nghị quyết miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Cao Thu Hiền, thay thế bởi ông Lê Xuân Bách. Nghị quyết chính thức có hiệu lực kể từ ngày 24/10/2022.

Tính đến tháng 9/2022, doanh thu bảo hiểm gốc của PTI đạt mức hơn 4.721 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch, tăng trưởng 11%.  PTI hiện vẫn đang là doanh nghiệp bảo hiểm lớn thứ 3 thị trường và đang duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định. Năm 2022, PTI đặt mục tiêu doanh thu đạt 6.250 tỉ đồng, tăng gần 7% so với năm 2021.
 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN