PTI bổ nhiệm Cán bộ tại trụ sở chính

Sáng hôm nay, ngày 1 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở chính của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã diễn ra lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Xuân Thưởng và ông Vũ Hoàng Long lần lượt vào hai vị trí Giám đốc Ban Bảo hiểm Xe cơ giới và Phó Giám đốc Ban Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật.

Ông Vũ Xuân Thưởng đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm. Năm 2008 ông gia nhập đại gia đình PTI, với các thành tích ấn tượng đã đạt được, năm 2015 ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc ban Bảo hiểm Xe cơ giới. Hiện nay ban bảo hiểm Xe cơ giới là ban có tỉ trọng doanh thu lớn nhất của PTI.

Trong khi đó, ông Vũ Hoàng Long bắt đầu làm việc tại PTI từ năm 2012. Với những bằng cấp chuyên môn về chuyên ngành Kinh tế bảo hiểm cùng với nhiều năm công tác trong cùng lĩnh vực, từ năm 2017 đến nay, ông giữ chức vụ Trưởng phòng Bảo hiểm tài sản – Ban Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật.

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Bùi Xuân Thu đã chúc mừng đồng thời bày tỏ hy vọng rằng trên cương vị mới, ông Vũ Xuân Thưởng và ông Vũ Hoàng Long sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn, phát huy được khả năng của mình để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, góp phần đưa PTI ngày càng phát triển vững mạnh.
 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN