PTI bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc mới

Ngày 8/8/2016, PTI vừa chính thức bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Thái và bà Lưu Phương Lan lên làm Phó Tổng giám đốc của PTI.

Hai tân Phó Tổng giám đốc của PTI đều là thạc sỹ kinh tế, có nhiều năm công tác, gắn bó với PTI. Bà Lan hiện giữ chức Giám đốc Ban bảo hiểm Tài sản – Kỹ thuật, còn ông Nghiêm Xuân Thái giữ chức Giám đốc Ban phát triển Khách hàng Cá nhân. 
 

Cũng trong ngày này, PTI bổ nhiệm ông Cho Kyoyung Sik làm giám đốc ban Đổi mới và Phát triển. Ban Đổi mới và Phát triển có chức năng nghiên cứu, xây dựng và phát triển những kênh bán hàng, sản phẩm mới. Đồng thời Ban cũng sẽ tập trung xây dựng các chương trình phục vụ chuyên biệt cho nhóm khách hàng Hàn Quốc.
 
Theo ông Nguyễn Minh Đức – Chủ tịch HĐQT, việc bổ nhiệm thêm các cán bộ trẻ, nhiệt huyết vào đội ngũ lãnh đạo của Tổng công ty sẽ tạo thêm nguồn lực cho PTI phát triển. Sự bổ nhiệm này sẽ tạo nên sự đan xen giữa kinh nghiệm của thế hệ đi trước cùng với sức trẻ, sự năng động của thế hệ sau nhằm tạo nên sức bứt phá mạnh mẽ cho PTI.