Những quy định mới về bảo hiểm BBTNDS theo Nghị định 03/2021

Nghị định 03/2021/NĐ-CP và thông tư 04/2021/TT-BTC quy định nhiều điểm mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (BBTNDS) của chủ xe cơ giới.  Theo đó, có 06 điểm mới được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều thuận lợi hơn cho người dân.

1. Áp dụng thêm giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử

Theo quy định mới, cá nhân mua bảo hiểm bắt buộc có thể được cấp giấy chứng nhận (GCN) điện tử. GCN do doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) chủ động thiết kế và bao gồm đầy đủ nội dung theo quy định.

Người dân khi tham gia giao thông phải mang theo GCN bảo hiểm còn hiệu lực (bản cứng hoặc bản điện tử) và xuất trình giấy tờ này nếu có yêu cầu từ phía lực lượng Cảnh sát giao thông hoặc các cơ quan chức năng có thẩm quyền khác.

2. Tăng số tiền bồi thường về con người

Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra được nâng lên từ 100 triệu đồng/người/vụ lên 150 triệu đồng/người/vụ. Các mức bồi thường về tài sản vẫn được giữ nguyên như cũ là 50 triệu (đối với BBTNDS xe máy) và 100 triệu (BBTNDS ô tô).

3. Đơn giản hóa hồ sơ bồi thường

DNBH có trách nhiệm phối hợp với bên mua bảo hiểm và các bên liên quan thu thập hồ sơ bồi thường bảo hiểm trong đó không cần đến hồ sơ công an. Trong trường hợp có xảy ra tử vong phải cần đến xác nhận của công an thì DNBH sẽ có trách nhiệm thu thập giấy tờ liên quan.

4. Thời hạn bảo hiểm tối đa 3 năm

Thời hạn bảo hiểm ghi trên GCN bảo hiểm trong đó xe gắn máy có thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm. Đối với xe ô tô, thời gian tối thiểu 1 năm lên tối đa theo thời hạn đăng kiểm ô tô.

5. Phí bảo hiểm tăng tối đa 15%

DNBH căn cứ vào lịch sử tai nạn của từng xe cơ giới cũng như năng lực chấp nhận rủi ro của mình để chủ động xem xét, điều chỉnh tăng mức phí bảo hiểm tối đa 15% tính trên mức phí do Bộ tài chính quy định.

6. Quy định rõ việc tạm ứng bồi thường

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn, DNBH sẽ phải tạm ứng bồi thường đối với những thiệt hại về sức khỏe và tính mạng.
 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN