Ngọn lửa PTI

Múa tương tác chào mừng sự ra mắt chính thức của PTI Phú Mỹ Hưng - PTI Thống Nhất và PTI Vũng Tàu