Nghị quyết 59 HĐQT bổ nhiệm cán bộ ông Nghiêm Xuân Thái giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc

Xem chi tiết tại đây