Nghị quyết 58 HĐQT bổ nhiệm lại cán bộ Bà Lưu Phương Lan giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc

Xem chi tiết tại đây