Năm 2018, tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 36.415 tỷ đồng

Trong năm 2018, tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 36.415 tỷ đồng, trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ ước đạt 17.756 tỷ đồng, DNBH nhân thọ ước đạt 18.650 tỷ đồng.

Thông tin trên được công bố tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 do Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Cục QLGSBH) tổ chức vào chiều ngày 28/12/2018. Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, bà Phạm Thu Phương- Phó Cục trưởng Cục QLGSBH cũng đã cung cấp các thông tin liên quan tới kết quả hoạt động thị trường bảo hiểm năm 2018, như: thị trường bảo hiểm hiện có 64 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 30 DNBH phi nhân thọ, 18 DNBH nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 14 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài).

Số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 319.610 tỷ đồng (tăng 29,53% so với cùng kỳ năm trước); tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 241.225 tỷ đồng (tăng 27,75% so với cùng kỳ năm trước).

Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 133.654 tỷ đồng (tăng 23,97% so với cùng kỳ năm trước); tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới năm 2018 ước đạt 9.654 tỷ đồng tăng 11,4% so với năm trước, trong đó: môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 5.077 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm trước; môi giới tái bảo hiểm ước đạt 4.577 tỷ đồng, giảm 11,1% so với năm 2017.

Cũng theo bà Phương, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Cục QLGSBH đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018, bao gồm nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất, như: công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; phát triển thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm; giám sát từ xa, thanh tra, kiểm tra tại chỗ và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Đề cập tới các hoạt động trong năm 2019, bà Phương cho biết, Cục QLGSBH sẽ tập trung hoàn thiện đề án sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm với mục tiêu minh bạch, an toàn hiệu quả để phù hợp với điều kiện, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các chuẩn mực quốc tế; đáp ứng nhu cầu bảo hiểm cơ bản của mọi lĩnh vực kinh tế và tầng lớp dân cư; góp phần ổn định nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Cụ thể dự kiến một số kết quả của thị trường bảo hiểm năm 2019 đó là: tổng tài sản ước tăng 14,93%; đầu tư trở lại nền kinh tế ước tăng 13,89%; tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước tăng 15,71%; tổng doanh thu phí bảo hiểm ước tăng 20,37%; hoạt động môi giới bảo hiểm với tổng số bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước tăng 12,7%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đã ghi nhận các kết quả đạt được của Cục QLGSBH trong năm 2018, đồng thời biểu dương, đánh giá cao thành tích mà tập thể cán bộ, công chức của Cục QLGSBH đạt được.

"Đây là kết quả đáng mừng, hòa chung vào kết quả phát triển của nền kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và  góp phần thực hiện tốt hơn các chính sách an sinh xã hội mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính đã điều hành", Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải phát biểu. 

Đề cập tới nhiệm vụ năm 2019, Thứ trưởng chỉ đạo, mặc dù Cục QLGSBH đã trình Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ về định hướng tái cơ cấu thị trường bảo hiểm trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng tới năm 2025, nhưng Cục cần kết nối, cụ thể hóa định hướng vào chương trình công tác hàng năm, hướng tới mục tiêu đạt và vượt chỉ tiêu tự đặt ra và đã đăng ký với Bộ, với Chính phủ trong kế hoạch tái cơ cấu thị trường bảo hiểm đến năm 2020.

Thứ trưởng lưu ý, công tác quản lý thị trường bảo hiểm không được rời bỏ nhiệm vụ là làm sao để thị trường phát triển ổn định, bền vững, ngày càng minh bạch.