[Liên hoan tiếng hát người bưu điện] PTI - Gửi cả niềm tin - Giải A