Lễ ra mắt Trung tâm bán hàng trực tuyến và chăm sóc khách hàng

Lễ ra mắt Trung tâm bán hàng trực tuyến và chăm sóc khách hàng.