HƯỚNG DẪN NHẬN BỒI THƯỜNG SIÊU TỐC

Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 cách để nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang gây ra rất nhiều khó khăn trên cả nước, việc giãn cách, tránh tiếp xúc theo chỉ thị 16 của Chính Phủ được thực hiện triệt để, Bảo hiểm PTI đã rất nhanh chóng áp dụng công nghệ bồi thường siêu tốc, hứa hẹn sẽ giúp Khách hàng nhận bồi thường một cách nhanh chóng, minh bạch và chính xác chỉ với một vài thao tao đơn giản.

Khách hàng nếu như có phát sinh yêu cầu bồi thường bảo hiểm sức khỏe có thể lự chọn 1 trong 2 cách như sau:

YÊU CẦU BỒI THƯỜNG QUA APP YOUR-PTI:

Bước 1: Truy cập App YOUR-PTI

Bước 2: Upload hồ sơ bồi thường

Bước 3: Kiểm tra thông tin lần cuối trước khi gửi đi

Bước 4: Bổ sung thêm hồ sơ nếu PTI yêu cầu

Bước 5: Nhận thanh toán bồi thường qua tài khoản ngân hàng

YÊU CẦU BỒI THƯỜNG QUA EMAIL:

Bước 1: Scan hoặc chụp hình lại hồ sơ yêu cầu bồi thường

Bước 2: Gửi qua email nhanhsbt_mb@pti.com.vn hoặc nhanhsbt_mn@pti.com.vn

Bước 3: Kiểm tra thông tin lần cuối trước khi gửi đi

Bước 4: Bổ sung thêm hồ sơ nếu PTI yêu cầu

Bước 5: Nhận thanh toán bồi thường qua tài khoản ngân hàng


Khách hàng tải mẫu "Yêu cầu bồi thường" tại đây: MẪU YÊU CẦU BỒI THƯỜNG