Giờ vàng bảo hiểm tháng 1

Giảm tới 5 triệu khi khách hàng tham gia bảo hiểm ô tô và 25% phí bảo hiểm bệnh hiểm nghèo trực tuyến trong chương trình Giờ vàng bảo hiểm ngày 06/01/2017 tại www.epti.vn. Chi tiết xem tại: https://goo.gl/4p6xML