Giảm đến 25% cho chủ thẻ visa

Tất cả khách hàng đăng ký mua bảo hiểm trên website www.epti.vn và thanh toán bằng thẻ VISA sẽ được giảm tới 25% tổng giá trị phí bảo hiểm.

Tất cả khách hàng đăng ký mua bảo hiểm trên website www.epti.vn và thanh toán bằng thẻ VISA sẽ được giảm tới 25% tổng giá trị phí bảo hiểm. Đặc biệt, VISA sẽ không hạn chế số tiền giảm tối đa cho khách hàng. Cụ thể, đối với khách hàng thanh toán phí bảo hiểm vật chất ô tô, VISA sẽ giảm 15% tổng phí bảo hiểm, các sản phẩm bảo hiểm khác như bảo hiểm nhà, bảo hiểm du lịch: sẽ được giảm 25% tổng phí bảo hiểm.
Để được hưởng ưu đãi, khách hàng chỉ cần đăng ký và thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến trên trang www.epti.vn bằng thẻ tín dụng mang thương hiệu VISA trên cổng thanh toán điện tử đã được kết nối trên website www.epti.vn hoặc thanh toán thông qua máy chấp nhận thanh toán Mpos.

Chủ thẻ visa có thể tham khảo các sản phẩm được hưởng ưu đãi của chương trình tại

Bảo hiểm vật chất xe: https://www.epti.vn/dang-ky-bao-hiem-toan-dien-o-to.htm 

Bảo hiểm du lịch: https://www.epti.vn/bao-hiem-con-nguoi/bao-hiem-du-lich-quoc-te-i6.htm 

Bảo hiểm nhà:  https://www.epti.vn/dang-ky-bao-hiem-nha-pti-home-care.htm

Chương trình ưu đãi sẽ được triển khai trong vòng 1 năm, từ ngày 10/10/2015 đến hết 9/10/2016. Đây là một trong số các hoạt động hợp tác chặt chẽ giữa PTI và VISA nhằm gia tăng các quyền lợi cho khách hàng. Dự kiến trong thời gian tới, PTI và VISA sẽ tiếp tục triển khai thêm các chương trình ưu đãi, chăm sóc cho khách hàng của 2 bên.