Đừng nhắn tin khi đang lái xe

Quá nguy hiểm khi làm cả 2 việc này 1 lúc. Hãy nghĩ đến người thân đang đi trên xe cùng bạn. (nguồn internet)