Đời xe là gì? Nên mua xe dịp cuối năm Hay đầu năm?