Doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng đầu năm ước tăng 14%

Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 15%, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 13%.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II/2022 do Tổng cục Thống kê vừa công bố, thị trường bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm ước tính tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 15%, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 13%.

Riêng quý II/2022, doanh thu phí ước tính tăng 15%. Trước đó, cũng theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm quý I năm 2022 ước tính tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 15%, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 9%.

Tăng trưởng doanh thu phí thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ghi nhận sự hồi phục đáng kể. Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường năm 2021 ước đạt 217.338 tỷ đồng, tăng trưởng 16.71% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 159.458 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước chỉ tăng 3,98%, đạt 57.880 tỷ đồng.

Ngoài giữ được mức tăng trưởng trong nửa đầu năm, dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm mới cũng vừa được lấy ý kiến Quốc hội và thông qua sau hơn 20 năm kể từ khi Luật Kinh doanh bảo hiểm đầu tiên được ban hành năm 2000 và sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2010 và năm 2019. Luật có hiệu lực từ đầu năm 2023, gồm 7 chương 157 điều, quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổchức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN