Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư vào nền kinh tế 328,7 nghìn tỷ trong 4 tháng

Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế 328,7 nghìn tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 2018, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm ngoái...

Trong 4 tháng qua, tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm đã đạt 401,9 nghìn tỷ đồng, tăng 21,4% so cùng kỳ năm 2018.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Tài chính về tình hình kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 4 tháng đầu năm 2018, chỉ tính trong tháng 4, toàn ngành đã thực hiện 33.055 cuộc thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 420 tỷ đồng.

Tổng số tiền đã thu nộp vào ngân sách là 716 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, toàn ngành tài chính đã thực hiện 91.945 cuộc thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 854 tỷ đồng; nộp vào ngân sách 2.104 tỷ đồng.

Trong công tác quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính, về thị trường chứng khoán đã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt trong 4 tháng đầu năm 2019.

Tính đến ngày 26/4/2019, chỉ số VN-Index đạt 979,64 điểm, tăng 9,86% so với đầu năm; quy mô vốn hóa đạt khoảng 77,6% GDP, tăng 8,4% so cuối năm 2018.

Đối với thị trường bảo hiểm, tổng giá trị tài sản bảo hiểm ước đạt 401,9 nghìn tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm, tăng 21,4% so cùng kỳ năm 2018.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 328,7 nghìn tỷ đồng, tăng 26,5%. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 83,3 nghìn tỷ đồng, tăng 18,3%; tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 44,3 nghìn tỷ đồng, tăng 17%.

Các doanh nghiệp bảo hiểm cũng chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 12,5 nghìn tỷ đồng, tăng 31,2% so cùng kỳ năm 2018.

Về công tác tài chính đối ngoại và quản lý nợ công, trong 4 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã thực hiện ký kết 1 hiệp định vay vốn nước ngoài, trị giá khoảng 188.36 triệu USD.

Tính đến ngày 20/4/2019, giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi năm 2019 khoảng 915 triệu USD, tương đương khoảng 21.004 tỷ đồng, trong đó cấp phát khoảng 671 triệu USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 243 triệu USD.