Danh sách khách hàng tham gia quay số trúng thưởng chương trình " Vững tin tay lái - Vững vàng 20" lần 1

Chương trình quay thưởng lần thứ 1 “Vững tin tay lái – Vững vàng 20”diễn ra tại trụ sở chính TCT CP Bảo hiểm Bưu điện.

 

- Thời gian: từ 10h00 - 11h00 

- Ngày : 15/08/2018

->  Click vào đây để xem chi tiết khách hàng đủ điều kiện tham gia quay số trúng thưởng

 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN - PTI