Đại hội Chi bộ Đảng Văn phòng Tổng công ty lần thứ VI

Ngày 31 tháng 03 năm 2015, tại Trụ sở Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, Đại hội toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2015-2017 đã được tổ chức, với sự có mặt của 52 đảng viên.

Đại hội đã thông qua các nội dung báo cáo chính trị tổng kết công tác đảng của Chi bộ khóa V, nhiệm kỳ 2012-2015 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Chi bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2017.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra Ban Chi ủy, Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2015 – 2017. Cụ thể: Đ/c Bùi Xuân Thu được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc TCT – Bí thư Chi bộ, Đ/c Nghiêm Xuân Thái – Giám đốc PTKD – Phó Bí thư Chi bộ. 3 đồng chí được bầu làm ủy viên chi bộ Đảng bao gồm: Đ/c Nguyễn Hữu Thắng - Phó Giám đốc Ban TCKT; Đ/c Nguyễn Duy Ninh - Phó Giám đốc Ban BHCN và Đ/c Bùi Hà Châu Giang - Phó Giám đốc Ban Đầu tư.
 
Châu Giang