Công bố Top 10 Ngân hàng và DN bảo hiểm uy tín 2017

Ngày 18/7/2017, Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố và tôn vinh Top 10 Công ty bảo hiểm và Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2017. Trong bảng xếp hạng này, PTI được xếp hạng là doanh nghiệp uy tín thứ 3 trên thị trường.

Tại Hội nghị CEO thường niên 2017 diễn ra ngày 18/7/2017, Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố và tôn vinh Top 10 Công ty bảo hiểm và Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2017. Trong bảng xếp hạng này, PTI được xếp hạng là doanh nghiệp uy tín thứ 3 trên thị trường. 

Đây là kết quả nghiên cứu của Vietnam Report, được xây dựng theo các nguyên tắc khoa học và khách quan, dựa trên sự tổng hợp các đánh giá về uy tín của ngân hàng và các công ty bảo hiểm từ các phương tiện truyền thông có ảnh hưởng (tính đến ngày 31/5/2017), từ góc nhìn của khách hàng cũng như của các chuyên gia tài chính.

Các công ty bảo hiểm được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: năng lực tài chính; uy tín truyền thông và mức độ hài lòng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm/ dịch vụ bảo hiểm.

Với các ngân hàng, uy được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính gồm Năng lực và hiệu quả tài chính; Uy tín truyền thông; Điều tra khảo sát về sự hài lòng của khách hàng , về vị thế và uy tín của các ngân hàng trong ngành, về quy mô vốn, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận…
 

CEO, bảo hiểm, ngân hàng

TOP 10 công ty bảo hiểm uy tín 2017

Theo đó Top 10 công ty bảo hiểm uy tín gồm : Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo hiểm Dầu khí, Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu Điện, Tổng công ty CP Bảo hiểm Xăng dầu, Tổng công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tổng công ty CP Bảo hiểm Bảo Minh, Tổng công ty CP bảo hiểm Quân đội, Tổng công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổng công ty CP Bảo hiểm Bảo Long, Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Top 10 ngân hàng bao gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư phát và triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Á châu, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội.Theo đó, những ngân hàng có mặt trong danh sách này về cơ bản được đánh giá có uy tín trong ngành, có năng lực tài chính và tiềm năng tăng trưởng trong giai đoạn 2016-2017.

(Theo Vietnamnet)