Biến động thị phần top đầu

Báo cáo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) Bộ Tài chính cho thấy, 6 tháng đầu năm 2018, thị phần doanh thu phí bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm đã có sự thay đổi trong nhóm dẫn đầu.
Theo đó, Dai-ichi Life Việt Nam đã vượt qua Prudential Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2 về thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới; về doanh thu phí bảo hiểm gốc, Bảo hiểm PTI đã vượt qua Bảo Minh giành vị trí thứ 3.
 


Dai-ichi bứt phá vươn lên vị trí thứ 2

Báo cáo số liệu từ Cục QLBH cho thấy, 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới ước đạt 12.839 tỷ đồng, tăng 31,55% so với cùng kỳ năm trước. Về thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục đứng vững với vị trí dẫn đầu thị trường, với 18,86% thị phần. Dai-ichi Life Việt Nam chính thức vượt qua Prudential vươn lên vị trí thứ 2 với 17,46% thị phần. Prudential lùi về vị trí thứ 3 với 16,53% thị phần; tiếp theo là Manulife (14,74%), AIA (10,08%), Generali (3,86%)…
Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm của Dai-ichi Life Việt Nam đã tăng 54% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu phí khai thác mới tăng hơn 60%. Đầu tháng 5/2018, Dai-ichi Life Việt Nam đã được Bộ Tài chính cấp giấy phép chấp thuận cho đợt tăng vốn thứ 7 lên gần 6.000 tỷ đồng để đầu tư mở rộng hệ thống phân phối. Với việc tăng vốn này, Dai-ichi Life Việt Nam trở thành một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có mức vốn đầu tư lớn nhất thị trường.
Cũng theo Cục QLBH, xét về nghiệp vụ, bảo hiểm liên kết đầu tư tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 57,29% trong tổng doanh thu phí khai thác mới. Tiếp theo là bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 26,33%; bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 2,68%... So với cùng kỳ năm trước, doanh thu khai thác mới của các nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư tăng 52,6%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp giảm 6,08%...

Về số lượng hợp đồng khai thác mới trong 6 tháng đầu năm ước đạt 1.036.654 hợp đồng. Theo đó, số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) đến nay ước đạt 8.102.649 hợp đồng, tăng 13,47% (so với cùng kỳ năm 2017). Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 37.503 tỷ đồng, tăng 32,38%. 

Bảo hiểm PTI vượt qua Bảo Minh

Thống kê cũng cho thấy, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 22.297 tỷ đồng, tăng 12,97%. 

Về thị phần, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục dẫn đầu thị trường về doanh thu phí bảo hiểm gốc, với doanh thu ước đạt 4.647 tỷ đồng, tăng 28,09%, chiếm 20,84% thị phần. Vị trí thứ 2 thuộc về Bảo hiểm PVI ước đạt 3.671 tỷ đồng, tăng 2,76%, chiếm 16,46% thị phần. PTI bứt phá vượt qua vị trí thứ 3 của Bảo Minh (kết thúc năm 2017, Bảo Minh đứng vị trí thứ 3), đạt doanh thu 1.919 tỷ đồng, tăng 28,51%, chiếm 8,61% thị phần. Bảo Minh lùi về vị trí thứ 4 với doanh thu ước đạt 1.704 tỷ đồng, tăng 4,76%, chiếm 7,64% thị phần. PJICO đứng vị trí thứ 5 với 1.362 tỷ đồng doanh thu, tăng 12,51%, chiếm 6,11% thị phần…

Ngoài các doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu thị trường nêu trên, một số doanh nghiệp bảo hiểm có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc cao so với cùng kỳ năm 2017 như Bảo hiểm VietinBank  (607 tỷ đồng, tăng 57,15%); Bảo hiểm Hàng không (416 tỷ đồng, tăng 46,99%)...

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu, đạt 7.147 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,05%, tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (6.548 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 29,37%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (3.109 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,94%)...

Cũng theo Cục QLBH, số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 9.185 tỷ đồng. 20/30 DNBH và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 10 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường như: Bảo hiểm MSIG, Bảo hiểm Phú Hưng, Bảo hiểm Liên Hiệp...

Để thị trường 6 tháng cuối năm 2018 duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, đại diện cơ quan quản lý về bảo hiểm cho biết, sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường pháp lý thông thoáng và thuận lợi cho các doanh nghiệp. Đồng thời, cơ quan quản lý tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật…, nhằm sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.
 
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN - PTI