Bảo hiểm PTI đào tạo chuyên sâu về xây dựng kế hoạch kinh doanh

Sáng 31/10/2018 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã tổ chức đào tạo đợt 1 khoá đào tạo chuyên sâu về xây dựng kế hoạch cho các giám đốc Ban, giám đốc đơn vị trên toàn hệ thống PTI tại Hà Nội. Khoá đào tạo đợt 1 sẽ kéo dài 4 ngày từ 31/10 đến 3/11/2018 và đợt hai sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 cho những lãnh đạo đơn vị còn lại. Tại buổi khai giảng khoá đào tạo có sự tham gia của Ông Bùi Xuân Thu – Tổng giám đốc PTI và Ông Kim Kang Wook – Phó chủ tịch PTI.
 

 

Khoá đào tạo cung cấp và trang bị cho lãnh đạo các Ban, đơn vị trên toàn hệ thống của PTI phương pháp và hệ thống công cụ chuyên sâu phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch kinh doanh hiệu quả và thực tiễn, qua đó sử dụng được các công cụ logic và sáng tạo để xây dựng hệ thống giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh năm 2019.
 

Đây là một trong những chương trình đào tạo nằm trong chiến lược xây dựng kế hoạch kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực của PTI. Thông qua việc sử dụng các công cụ logic và sáng tạo, các Lãnh đạo của PTI sẽ xây dựng hệ thống giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh 2019, đồng thời, cùng trao đổi, phản biện để đưa ra được các giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất trong kinh doanh cho từng đơn vị.
 

Tại buổi khai giảng khoá đào tạo ông Bùi Xuân Thu – Tổng giám đốc PTI mong muốn đây sẽ là một trong những chương trình đào tạo chuyên sâu cho lãnh đạo của PTI trong việc thực hiện hoá kế hoạch và mục tiêu kinh doanh trung hạn và dài hạn tiến tới doanh thu 10.000 tỷ trong năm 2025, thể hiện quan điểm nghiêm túc của lãnh đạo PTI trong việc tập trung chuyên môn cho việc hoàn thiện và đưa ra kế hoạch mục tiêu.
 

Trước đó, PTI cũng đã liên tục tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu như: Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2018, Giám đốc chuyên nghiệp 2018, Kỹ năng tổ chức thực hiện và triển khai kế hoạch công việc cho Lãnh đạo các Ban, đơn vị trên toàn hệ thống PTI.

 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN - PTI