Bà Nguyễn Thị Hà Ninh

Bà Nguyễn Thị Hà Ninh

Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Hà Ninh hiện đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty Chứng khoán VnDirect. Bà là Cử nhân kinh tế, bảo hiểm Đại học Kinh tế Quốc dân.

In Trang