6 tháng PTI lãi 52 tỷ đồng, giảm hơn 30% cùng kỳ

Mặc dù doanh thu từ hầu hết các lĩnh vực kinh doanh đều tăng trưởng nhưng do chi phí tăng cao, nên lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của PTI chỉ đạt gần 52 tỷ đồng, giảm hơn 30% cùng kỳ và đạt 34% kế hoạch năm.

Mới đây, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ.
 


 

Trong 6 tháng đầu năm, tất cả các lĩnh vực kinh doanh của PTI đều có dấu hiệu khởi sắc và đạt tăng trưởng. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PTI đạt 1.287 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư đạt 9,6 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần năm 2016. Hoạt động tài chính cũng mang về gần 120 tỷ đồng, tăng 4,3%.

Tuy nhiên, do chi phí hoạt động tăng cao nên tổng lợi nhuận trước thuế của PTI chỉ đạt 61,2 tỷ đồng, giảm 35%. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 52 tỷ đồng, giảm 31% và đạt 34% kế hoạch năm.

Tính đến hết 30/6/2017, tổng tài sản của PTI đạt 4.103 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 20% lên 2.375 tỷ đồng; trong khi đó đầu tư tài chính dài hạn giảm 35% chỉ còn 774 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư ngắn hạn của PTI bao gồm chứng khoán kinh doanh, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Trong đó có 133,8 tỷ đồng giá trị chứng khoán niêm yết nắm giữ (giá trị hợp lý cuối kỳ là 143,4 tỷ đồng) và 52,6 tỷ đồng giá trị chứng khoán chưa niêm yết.

Về các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn, PTI hiện đang có 2.132 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn, 221 tỷ đồng và 50 tỷ đồng CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín. Trong đó đã sử dụng khoản tiền gửi 243 tỷ đồng tại 3 tổ chức tín dụng là Vietcombank, BIDV, Agribank.

Tổng công ty hiện có hai công ty con là Công ty cổ phần(CTCP) Thương mại Xăng dầu Việt Nam (bán xăng dầu) và CTCP IBS Việt Nam (cho thuê bất đọng sản và cung cấp thiết bị tin học). Ngoài ra, PTI cũng sở hữu 49% vốn cổ phần của CTCP Bất động sản Bưu điện, 50% vốn của CTCP Bảo hiểm Lanexang và 21,3% vốn của CTCP Kasati.

Trong năm 2017, công ty đặt mục tiêu doanh thu từ hoạt động bảo hiểm đạt 3.457 tỷ đồng tăng 9,7% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 152,8 tỷ đồng, tỷ lệ phân chia cổ tức theo kế hoạch là 12%.